Disclaimer

Gibs Consultancy besteedt veel zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website www.gibsconsultancy.nl. Ondanks deze zorgvuldigheid is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op deze website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Gibs Consultancy sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie van www.gibsconsultancy.nl en/of door storingen in de toegankelijkheid of in de techniek van deze website. Wij houden ons het recht voor de informatie op de site te allen tijde te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf.

Gibs Consultancy garandeert niet dat bestanden, software, hyperlinks of andere informatie op deze website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Ook is Gibs niet verantwoordelijk voor de inhoud van of de privacybescherming op de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen.

Het is de gebruiker niet toegestaan om auteursrechtelijke werken of andere in deze website weergegeven informatie te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gibs Consultancy.

Gibs Consultancy behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Vragen?

Voor vragen over deze disclaimer, andere pagina’s van deze website of een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met info [at] gibsconsultancy.nl.

Reacties zijn gesloten.

Als je zaak hoogte verliest... roep je gibs op